telefon 500 222 264, 16 632 13 96 Przekaż 1% podatku. Numer KRS 0000510493

STRONA GŁÓWNA


Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.
Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Bł. Jan Paweł II

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie obejmuje całodobową opieką dzieci i młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnścią intelektualnią, świadcząc usługi w zależności od wieku, stanu zdrowia i możliwości poznawczych mieszkańców. Poprzez stworzenie ciepłej, domowej atmosfery, oraz rodzinnych relacji pragniemy zapewnić naszym Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i miłości a także stworzyć warunki do ich wszechstronnego rozwoju.