telefon 500 222 264, 16 632 13 96

STRONA GŁÓWNA


Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo.
Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Bł. Jan Paweł II

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie obejmuje całodobową opieką dzieci i młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnścią intelektualnią, świadcząc usługi w zależności od wieku, stanu zdrowia i możliwości poznawczych mieszkańców. Poprzez stworzenie ciepłej, domowej atmosfery, oraz rodzinnych relacji pragniemy zapewnić naszym Mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i miłości a także stworzyć warunki do ich wszechstronnego rozwoju.